MENTALNY WOJOWNIK

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży będące profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Uczestnicy projektu w teledysku Recluz – Gorący Bruk

Sierpień 1

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Czerwiec 2020– Grudzień 2020

Projekt „Mentalny Wojownik”

Mentalny Wojownik to :

  • przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczestników projektu
  • promocja zdrowego trybu życia (wykład na temat zdrowego odżywiania i dlaczego warto jeść dobrze) 
  • promocja trzeźwego stylu bycia (wykład na temat tego jak fajnie jest być trzeźwym i jak sport może być doskonałą alternatywą)
  • profilaktyka i przeciwdziałanie zażywania alkoholu i używek poprzez wykłady edukacyjno-informacyjne- nauczenie technik wspomagających utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej
  • terapia poprzez zajęcia sportowe, sztuk walki – będące doskonałą alternatywą dla ludzi zagrożonych uzależnieniami od alkoholu i innych używek.
  • integracja uczestników projektu poprzez wspólne treningi, aktywne spędzanie czasu wolnego
  • zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego (Świąteczny Turniej Judo 5.12.2020  – wykład na temat Fajne – Święta – Trzeźwe święta) 
  • Wzmacnianie pozytywnych wartości
  • uczestnicy projektu zyskali większą pewność siebie, wzmocnili kompetencje społeczne, podwyższenie własnej samooceny, określili własne mocne strony, przełamanie barier psychologicznych i ograniczeń, nabycie umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego : głównie skupiliśmy się na sprzątaniu i dbaniu o higienę, pomoc innych uczestników projektu tym najbiedniejszym – przygotowanie paczek na święta
  • zapobieganie sięgania po używki i alkohol wśród rówieśników.